Vi som bor här är Sara, Kent och Vincent. Vincent är född 1999 och är alltså uppvuxen på gården tillsammans med hästar, hundar och katter. På bilden ser ni Rambo som flyttade till oss 08 från ett hundhem i Umeå. Här bor också briarden Louie, katterna Jama, Buse och Herta. 

 
Gårdens historia

Gårdens "byanamn" är  "isi Krischians" och byggdes i slutet av 1800-talet. När vi flyttade till gården sommaren 1997 var den i ganska dåligt skick och med en timmerladugård som höll på att rasa. Vårt renoverings- och nybyggnadsarbete har alltså pågått i många år...